Co należy zrobić przy ubieganiu się o przyjęcie do Domu Samopomocy:

1. Zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w danej Gminie.

2.  Załączniki:

– podanie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku z prośbą o przyjęcie do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łaźniach;

– zaświadczenie od lekarza rodzinnego;

– zaświadczenie od lekarza psychiatry/lub neurologa;

– wywiad środowiskowy (przeprowadza pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania);

– orzeczenie o stanie niepełnosprawności;

– decyzja lub ostatni odcinek renty;

Taki komplet dokumentów przekazuje Ośrodek Pomocy Społecznej do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku w celu wydania decyzji kierującej.

Komplet dokumentów dotyczących skierowania do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łaźniach można pobrać za pomocą odnośnika poniżej:

Dokumenty