Pracownie i Treningi


Na terenie Domu funkcjonują następujące pracownie:

Pracownia kulinarna

Pracownia gospodarstwa domowego

Pracownia plastyczna

Pracownia komputerowo-edukacyjna

Pracownia rękodzieła i techniczna

Sala do ćwiczeń rekreacyjno-relaksacyjnych

Sala do treningu gospodarowania własnymi środkami finansowymi

Sala konferencyjna, świetlica

Treningi prowadzone w ramach zajęć w Domu:

Trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi

Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów

Trening umiejętności spędzania czasu wolnego

Zajęcia socjoterapeutyczne


Pracownia kulinarna

Głównym zadaniem treningu kulinarnego jest nauka wykorzystywania w żywieniu i kuchni różnych form przygotowywania posiłków oraz nauka i utrwalanie zasad zdrowego żywienia. Ważnym elementem treningu jest także nauka wyczulenia na smaki, dbanie o estetykę serwowania potraw oraz nauka dekoracji stołu na różne okoliczności. Uczestnicy uczą się obsługi urządzeń kuchennych, dzięki którym można usprawniać pracę w kuchni.


Pracownia gospodarstwa domowego

Podstawowym zadaniem pracowni jest pomoc w opanowaniu przez Uczestników umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania oraz wpływanie na poprawę ich zaradności życiowej. W ramach zajęć Uczestnicy uczą się obsługi urządzeń używanych w gospodarstwie domowym (np. pralka, żelazko) nabywają także wprawy w wykonywaniu różnych obowiązków domowych.


Pracownia plastyczna

Celem zajęć prowadzonych w pracowni plastycznej jest stymulowanie wyobraźni i twórczości, rozwijanie zainteresowań, usprawnianie manualne, nauka czerpania satysfakcji z wykonywanych zadań oraz wzmacnianie zachowań twórczych.


Pracownia komputerowa

Do podstawowych zadań pracowni komputerowo-edukacyjnej należy zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa pracy przy komputerze, kształtowanie umiejętności posługiwania się komputerem m.in. w zakresie znajomości programów do edytowania tekstu, prostych programów graficznych oraz poruszania się po zasobach internetu.


Pracownia rękodzieła i techniczna

Uczestnicy w czasie zajęć mogą wykonać drobne elementy użytkowe i dekoracyjne z drewna, metalu, ceramiki. Pracownia jest wyposażona w podstawowe narzędzia ręczne oraz elektronarzędzia. Do dyspozycji uczestników jest również koło garncarskie i krosna tkackie.


Sala do ćwiczeń rekreacyjno-relaksacyjnych

W sali ćwiczeń można korzystać z takich urządzeń jak atlas wielostanowiskowy, stół bilardowy, piłkarzyki, stół do ping-ponga.
Dostępne są także ławeczki do podnoszenia ciężarów oraz stanowisko do gry w rzutki.
Codziennie przeprowadzane są również zajęcia z fizjoterapeutą.


Sala do treningu gospodarowania własnymi środkami finansowymi


Trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi

Na zajęciach z treningu gospodarowania własnymi środkami finansowymi uczestnicy uczą się:

- rozpoznawania nominałów pieniężnych oraz ćwiczą umiejętność ich liczenia,

- samodzielnie dokonywać zakupów,

- oszczędnego dysponowania własnymi pieniędzmi

W ramach treningu uczestnicy wyjeżdżali do sklepu, na pocztę i do banku.


Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów

W trakcie treningu umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, wraz z naszymi uczestnikami poruszamy kwiestie takie, jak: adekwatne do sytuacji wyrażanie własnych uczuć, emocji i myśli oraz utrzymywanie prawidłowych relacji z otoczeniem. Uczymy również właściwego wyrażania swoich potrzeb.


Zajęcia socjoterapeutyczne

Podczas zajęć socjoterapeutycznych zajmujemy się między innymi: doskonaleniem umiejętności współpracy w społeczeństwie, budowaniem wzajemnych relacji w grupie oraz zaufania wobec innych osób.
Ponadto zajęcia wzbogacone są również w wychowanie do życia w rodzinie.